IFB RFP EOI PQ no:

Project Title: Accidental & Medical Life Insurance

Public Entity Name: Shree Swodesh Upshakha, Sainik Samagri Prapti Nidreshnalaya, Sanbharrthi, Jangi Adda ,Kathmandu,Bagmati

Procurement Type: ,Insurance/Media/HR

Published Date: 2021-02-23

Bid Submission: 2021-03-02

Project Category: ,Insurance

Notice Category: Tender/Quotation

Source: Gorkhapatra , National